Gıda Güvenliği Test Kitleri

Gıda Güvenliği, tarladan sofraya gıda ve yem işleme sanayinde tüm üretim prosesini kapsamaktadır. Bu aşamalarda gıda ve yem üretim zincirinin her halkası Gıda Güvenliği’nin sağlanması açısından çok önemlidir. Güvenilir, hızlı ve göreceli olarak ekonomik çözümler immunolojik teknikler ile bulunmuştur. Immunolojik tanı sistemleri gıda ve yem üretiminde nitelikli üretim ve kontrol açısından en güvenilir test araçlarıdır.

Food Safety

ALLERJEN / GMO TEST KİTLERİ

ANTİBİYOTİK TEST KİTLERİ

HORMON / ANABOLİK / HİSTAMİN TEST KİTLERİ

MİKOTOKSİN TEST KİTLERİ

MİKROBİYOLOJİ ÜRÜNLERİ

PESTİSİT TEST KİTLERİ

SEROLOJİK (ETTE TÜR TAYİNİ) TEST KİTLERİ