Laboratuvar Sarf Malzemeleri

Laboratuvar Sarf Malzemeleri

Analiz güvenliği için uygun cam ve plastik malzeme seçimi bir başka deyimle uygun srf malzemelerin belirlenmesi de son derece önemlidir. Kullanılan ölçüm özellikli (volumetrik) cam malzemeler kalibre edilmiş ya da kalibre edilebilir özellikte olmalıdır. Diğer tüm sarf malzemelerin de analiz sonuçlarına etki etmeyecek özelliklere sahip olması gereklidir.

Özellikle mikrobiyolojik analizler açısından, laboratuvarda analiz edilecek örneklerin işyerlerinden, üretim noktalarından ya da örneğin bulunduğu alanlardan, herhangi bir bulaşmaya uğramadan laboratuvara ulaştırılması, analizin güvenliği ve sonuçların doğruluğu açısından son derece önemlidir. Taşıma/transfer yapmak amacıyla kullanılan ve numune(ler)nin alındığı kaplar steril, kuru tek kullanımlık plastik kap veya “Steril Poşetler” de olabilir. Tüm bu malzemeler kuru, steril, numuneyi taşımak için yeterli büyüklükte, geniş ağızlı (numunenin kolayca konulabilmesi için) ve sızdırmaz olmalıdır. Laboratuvar ortamında steril edilerek kullanılabilecek rutin laboratuvar malzemelerine alternatif olabilecek “Steril Poşetler” in taşıma, depolama, anında kullanıma hazır olmaları dışında diğer bir avantajı, gerekli olması durumunda numunenin poşetle doğrudan stomacher cihazında homojenizasyon işlemine alınabilir olmasıdır.

Ürün yelpazemiz içerisinde yer alan Roll-Pack steril poşetler laboratuvar emek yükünü güvenli ve ekonomik açıdan ciddi olarak azaltmaktadır.

Avrupa orijinli ekonomik ve kaliteli pyrex cam malzemeler; PE, PP, HDPE, LDPE, TPX, PTFA, PFA, FEP, PTFE, PMP, PVC, SI dan üretilmiş kalite onaylı plastik laboratuvar malzemeleri, metal malzemeler, filtre kağıtları, özel amaçlı kağıtlar, ekstraksiyon kartuşları, şırınga ucu filtreler, membran filtreler, kromatografi özel sarf malzemeleri satış kalemlerimiz içerisinde yer almaktadır.