Hijyen ve Kontrol Sistemleri

Easy CheckHACCP sistemlerinin gereği, üretim ve işleme hatlarında etkin temizliğin kontrolü için mikrobiyolojik analiz amaçlı Dip Slide ürünler, organik kirlilik kontrolü amaçlı Easy-Check sistemi TRANSIA markası ile kullanımınıza sunulmaktadır.

İşletme ve ortam hijyenin kontrolü, kaliteli ürün eldesinin temel koşullarından biridir. Ortam temizliğinin kontrolü amacıyla mikrobiyolojik analiz prensibine dayanan Contact Slide lar bu amaç için geliştirilmiş pratik ürünlerdir. Contact Slide kullanımı ile çalışılan yüzeyden alınan örneklerin kalitatif analizi yapılabilir. Analiz sonucu mikrobiyolojik açıdan Kirli, Orta/Hafif Kirlilikte ya da Temiz olarak yorumlanır. Bu ürünlerin mikrobiyolojik sayım amacı ile kullanılması önerilmemektedir.

Hy●giene Monitor ürünleri; kullanıma hazır, güvenilir ve ekonomik mikrobiyolojik test sistemleridir. Hy●giene Monitor; gıda, kozmetik, eczacılık, tıbbi cihaz ve parça üretimi, süt, su ürünleri, balık çiftlikleri gibi sektörlerde rastlanabilen mikroorganizmaların, saptanması ve tanımlanması amacıyla  Für Flyerkullanılan yaklaşık 3 x 10 cm lik bir  alana sahip polipropilen bir yüzeyin her iki tarafına yerleştirilmiş spesifik hazır besiyerlerinden oluşur. Hy●giene Monitor, besiyeri kaplı bölgenin analiz edilecek yüzeye, ürüne, malzemeye tam olarak temas ettirilmesi ya da sıvı bir ortama tamamen batırılması, daldırılması ile hiçbir profesyonel personele ve laboratuvar koşullarına gerek duyulmaksızın; üretim alanları, işleme hatları, mutfak, kantin, süpermarket, askeri bölgeler, temiz odalar, klimalar, havalandırma sistemleri ve olası mikrobiyolojik serpinti ortamlarında rahatlıkla uygulanabilir. Analiz için örnekleme sonrası gerekebilecek tek ekipman küçük hacimli standart bir inkübatördür.