Mikrobiyoloji Ürünleri

SANYO DIGITAL CAMERAGünümüzde güvenilir nitelikte ve kaliteli ürün eldesinde en etkin araç kalite yönetim sistemi uygulamasıdır. Gıda endüstrisinde, tehlikelerin kontrol altına alınmasını hedefleyen kalite kontrol sistemi HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point ) dir. HACCP sisteminin uygulanmasında üretimin belirli basamaklarında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlere gereksinim duyulmaktadır. Mikrobiyolojik analizler, ürün güvenilirliği ve raf ömrünün belirlenmesi açısından büyük önem taşımakta, ancak bazı analizlerde sonuçların alınması için geçen sürenin uzun olması sorun yaratmaktadır. Bu kapsamda, AOAC ve diğer kuruluşlar tarafından belirlenmiş olan klasik mikrobiyolojik analiz referans metodlarına ek olarak hızlı test yöntemleri üzerine de çalışmalar yapılmakta ve uygulamalarda son derece başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Ürün portföyümüz içerisinde Klasik Mikrobiyolojik Analiz grubunda noksansız olan ve referans markalardan en önemlisi olarak görülen LAB M ve Merck marka ürünler dışında, Salmonella, Listeria ve E. coli analizlerindeki ürün grupları ile BIOLINE ve ZEU-INMUNOTECH, elisa tekniği ile çalışılan hızlı analiz metodlarına sahip TRANSIA yer almaktadır.

Kromojenik ve Fluorojenik besiyerleri, analiz edilecek mikroorganizmalara özel spesifik enzim aktivitelerini belirleyen kromojenik ya da fluoresans maddeler içerir. Klasik metod ile kullanılan besiyerlerine oranla çok daha kısa sürede ve çok hassas sonuçlar verir. İlgili mikroorganizmalara ait enzimler renksiz substratlar, hücre içine alınan yardımcı kromojenik ve fluorojenik maddeler ile reaksiyonlar oluşturarak, ortaya çıkan belirgin renklere sahip metabolitler oluşturur. Bu metabolitler spesifik tanımlamaları kolaylaştırır.

49105 Coli TestE. coli O157:H7, insanlarda çok kısa sürede ölümle sonuçlanabilecek çok ağır toksikasyon ve hastalıklara sebep olabilen Shiga benzeri  toksin üreten Escherichia coli bakterisinin önemli alt suşlarından biridir. Enterohemorrhagic E. coli ya da EHEC olarak tanımlanan patojenik E. coli grubunda yer alan bakteriler ürettikleri toksinlere bağlı olarak, Verocytotoxin üretenler E. coli (VTEC) ya da Shiga benzeri toksin üretenler E. coli (STEC) olarak da sınıflandırılmaktadır. Enfeksiyon, çoğunlukla çocuklar ve yaşlılarda çok kısa sürede kanlı ishal, böbrek yetmezliği gibi belirtilerle ortaya çıkar. İnsanlara bulaşması genel olarak, iyi pişirilmemiş kontamine et ürünleri, ısıl işlem görmemiş çiğ süt ve yeterince yıkanmamış yaş meyve sebze tüketimiyle ve kirli sularda yüzmek ve söz konusu suların içilmesi ile ortaya çıkar.

NC-74802 nutriLínia Card Ecoli O157Hızlı ve kesin analiz sonuçları için kullanılan MICROFAST E. coli O157:H7, [ mTSB + Novobiocin ] ya da [ mEC + Novobiocin Selective Enrichment Broth ] ortamlarında 18-24 saat ön zenginleştrime sonrası 5 damla ya da 0,15 ml lik bir miktarın, kit içerisinde yer alan kaset üzerine uygulanması ve 10 dakika içerisinde görsel olarak KESİN sonuç alınması esasına dayanır.

Laboratuvar koşullarında farklı analiz metodları ile yapılan Salmonella spp. analizleri metod ve çalışana bağlı olarak örnek hazırlama dahil 42 saat ile 4 gün arasında değişen sürelerde sonuç vermektedir.Patojen grup içerisinde oldukça önemli olan Salmonella analizlerini; AOAC, AFNOR, NORDVAL tarafından onaylanmış ve belgelendirilmiş BIOLINE marka kitler ile ELISA metodu uygulanarak 24 saat içerisinde gerçekleştirmek mümkündür.

Özellikle Salmonella ve Listeria gibi patojen mikroorganizmaların analizi gerek analiz süresinin çok uzun olması ve gerekse klasik yöntemler ile yapılan analizlerde kullanılan besiyeri miktarının fazlalığı ve anlizin detayları nedeni ile insan kaynaklı hataları son derece açıktır. Uygulanması hem güç hem de uzun olan bu analiz metodlarına alternatif olarak AOAC tarafından da onaylı klasik yönteme göre çok daha kısa sürelerde ve güvenilir sonuçlar veren hızlı testler kullanılmaktadır.